Trójki Wzrastania

Co to takiego Trójki Wzrastania? Postaram się Ci to wytłumaczyć, jednak wiem, że sam niewiele rozumiałem z tłumaczenia… ale kiedy wziąłem udział w Trójce odkryłem, że to działa! Może jest to także dla Ciebie?

PROSTA FORMUŁA

 • 1 spotkanie w miesiącu 
 • 1 godzina na spotkanie
 • w czasie odpowiadającym trzem osobom
 • w przyjaznym miejscu (przy kawie; na plebani; w domu; restauracji)

TRÓJKA WZRASTANIA TO TRZY OSOBY

 • z pozytywnym nastawieniem i otwartością
 • dyskretne i dbające o punktualność 
 • dzięki czemu można budować głębokie relacje między sobą i wzrastać w relacji z Bogiem

OSOBY TWORZĄCE TRÓJKI

 • słuchają siebie nawzajem, a przede wszystkim Ducha Świętego
 • uczestniczą w spotkaniu mają Biblię, Nowy Testament lub Ewangelię św. Mateusza
 • czytają fragment Ewangelii przed spotkaniem
 • korzystają z zaproponowanych pytań, aby pogłębić tekst Słowa Bożego
 • zapisują swoje odpowiedzi w dokumencie „notatek” – plik zostanie wysłany uczestnikom formacji
 • dzielą się w prostocie serca

PRZEBIEG SPOTKANIA TRÓJEK WZRASTANIA

Czas trwania spotkania: 1h 00

1. Radość z tworzenia wspólnoty (13min)

– podział obowiązków(za każdym razem nowy podział): animator (osoba odpowiedzialna za przebieg spotkania, przywołanie pytań), osoba odpowiedzialna za mierzenie czasu, prowadzący modlitwę (1min) 

– krótkie podzielenie się tym, jak się czuje, czym w tej chwili żyję (każdy ma 2min; razem 6min)

– modlitwa: znak krzyża, piosenka / modlitwa, przeczytanie fragmentu Ewangelii

2. Czas dzielenia się i aktywnego słuchania (33min)

– obserwacja: 1min ciszy + 3min każdy (10min)

Co mnie zastanawia w tej Ewangelii?

Co mnie dotyka, porusza?

– zrozumienie: 1min ciszy + 4min każdy (13min)

Czego z tej Ewangelii dowiaduje się o Jezusie?

Czego dowiaduję się o ludziach?

– aktualizacja: 1min ciszy + 3min każdy (10min)

Jak ta Ewangelia oświeca moje życie?

Co konkretnie mogę wprowadzić w życie?

3. Dzielenie się spostrzeżeniami (7min)

– cisza (1min)

– dzielenie się tym, co mnie dotknęło podczas dzielenia się innych, to co odkrywam przez to (2min każdy; razem 6min)

4. Modlitwa wstawiennicza – każdy na podstawie danego tekstu może krótko wyrazić swoją modlitwę; można użyć fragmentu Słowa Bożego (3 min)

5. Podsumowanie (4min)

– każdy mówi z czym odchodzi z tego spotkania, co było dla niego ważne (1min każdy; łącznie 3min)

– przypomnienie daty następnego spotkania (1min)

– modlitwa „Ojcze nasz”