Rada Wspólnoty

Rada Wspólnoty stanowi wsparcie dla duszpasterza w pomocy i opracowaniu działalności duszpasterskich; animowaniu duszpasterstwa; koordynacji; pomysłach i inspiracjach odnośnie naszego funkcjonowania.

Rada Wspólnoty ma realny wpływ na działanie naszej Wspólnoty.

Jeśli chodzi o potrzebę istnienia Rady, a nawet obowiązek – na wszystkie te pytania odpowiedź znajdujemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego https://www.intratext.com/IXT/POL0025/_P1C.HTM

Spotkania Rady odbywają się 3/4 razy w ciagu roku. Są to spotkania otwarte – nie będąc w Radzie można przyjść i w nich uczestniczyć.

Rada naszej Wspólnoty Polskiej Misji Katolickiej w Saint Genis-Pouilly według poniższej listy obowiązuje do czerwca 2025 roku.

 1. Zdzisława R.
 2. Iwona O.
 3. Ania J.
 4. Kasia J.
 5. Agnieszka Sz.
 6. Katarzyna M.
 7. Sylwia G.
 8. Piotr G. 
 9. Monika B. 
 10. Arkadiusz J.
 11. Agnieszka Ł.
 12. Kacper Ł.
 13. Joanna M.

Email służący do kontaktu z naszą Radą Wspólnoty: rada-pmk-stgenis@googlegroups.com