Sakrament małżeństwa

„I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela»” (Mt 19, 3-6)

Zapraszam wszystkich narzeczonych, którzy chcieliby przygotowywać się do przyjęcia sakramentu małżeństwa(nawet jeśli ślub planowany jest w innej parafii, a nawet kraju). Możliwe jest przygotowywanie się tutaj we Francji w St Genis-Pouilly. Zapraszam na spotkanie po wcześniejszym kontakcie.