Podstawowe informacje

ROK DUSZPASTERSKI 2023/2024

Dziękuję za pragnienie, aby Wasze dziecko / dzieci otrzymały formację katolicką w ramach katechezy w ośrodku Polskiej Misji Katolickiej w Saint Genis-Pouilly.

W naszej wspólnocie katecheza prowadzona jest dla:

  • najmłodszych dzieci (do 7-go roku życia)
  • dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej (od 7-go roku życia); obowiązuje dwuletni cykl przygotowania
  • dzieci, które są po I Komunii Świętej, a jeszcze przed bierzmowaniem

W naszej wspólnocie działa także grupa młodzieżowa (młodzież bierzmowana oraz Ci, którzy mają 11 lat) – spotkania odbywają się nie w niedzielę, a w piątkowe wieczory.

Wszelkie pytania jeśli chodzi o wiek i poziom katechetyczny można śmiało kierować do ks. Wojtka.

Kilka informacji praktycznych dotyczących katechezy:

1. Spotkania w ramach katechezy odbywają się w niedziele w salce parafialnej w Saint Genis (St Genis, 8 rue du Bordeau) od godz. 15.45 do 17.30 – tak, aby można było spokojnie zdążyć na Mszę Świętą o godz. 18.00.
W czasie katechezy, która trwa łącznie 1h 45min przewidziany jest czas na krótki podwieczorek – dlatego prosimy o zapewnienie go.

2. Z racji tego, że liczba spotkań jest niewielka, to opuszczenie więcej niż 1 spotkania formacyjnego związane jest z potrzebą przedłużenia przygotowania do Komunii / bierzmowania o kolejny rok…

3. Obowiązuje harmonogram spotkań podany w zakładce – „program katechezy” na naszej stronie internetowej. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu.

4. Oprócz spotkań formacyjnych, dzieci i młodzież po I Komunii Świętej są zaproszeni do uczestniczenia w nabożeństwach Pierwszego Piątku Miesiąca (w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.00 Spowiedź Święta; 20.00 Msza Święta a po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu; wszystko w kaplicy w Saint Genis).

5. Msza Święta niedzielna jest oczywiście obowiązkiem chrześcijanina (I Przykazanie Kościelne: „w niedzielę i święta nakazane uczestniczyć w Mszy Świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych”), ale też powinna być największą radością chrześcijanina. Niemożliwe jest przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych bez świętowania Dnia Pańskiego, czyli niedzieli. Z Eucharystii możemy czerpać wszelkie łaski i siły do realizowania powierzonych nam zadań i obowiązków. Msza Święta to spotkanie wypełnione miłością Boga do człowieka – On tak bardzo nas kocha i czeka na nas w Eucharystii.

6. Ofiara związana z uczestnictwem dziecka w katechezie:

  • dla grupy najmłodszych dzieci / I rok przygotowania do I Komunii Świętej / dzieci po I Komunii Świętej to 45 euro + 5-20 euro w ramach ofiary związanej z utrzymaniem diecezji 
  • dla grupy II roku przygotowania do I Komunii Świętej to 80 euro, a dla przygotowujących się do bierzmowania to 100 euro + 5-20 euro w ramach ofiary związanej z utrzymaniem diecezji 
  • ofiara w ramach grupy młodzieżowej 45 euro
  • ofiarę można złożyć do p. Iwony

7. W ramach przygotowania do I Komunii Świętej i do sakramentu bierzmowania organizowane są obowiązkowe rekolekcje (2 dni dla dzieci przed I Komunią Świętą i 3 dni dla kandydatów do bierzmowania).