Program formacyjny

W roku 2023/2024 naszej formacji biblijnej będzie towarzyszyć Ewangelia wg św. Łukasza.
Łukasz przyjął Dobrą Nowinę i dzieli się nią z każdym z nas, abyśmy następnie stali się Ewangelizatorami, którzy najpierw sami dali się zewangelizować i poprowadzić przez Ducha Świętego.

Nasze spotkania składają się z trzech elementów.

I. Spotkanie wspólne – tzn. wszystkich uczestniczących w formacji biblijnej – od godz. 20.00 do 21.30 w Saint Genis-Pouilly. Są 4 daty tych spotkań:
a) 29 września – rozpoczęcie formacji
b) 9 listopada – podzielenie się tym, jak przeżywamy formację
c) 14 marca – czuwanie z prośbą o dary Ducha Świętego dla nas
d) 13 czerwca – podsumowanie i świętowanie naszej całorocznej formacji 

II. Trójki Wzrastania (wytłumaczenie działania – tutaj)- trzy osoby tworzące małą wspólnotę, co umożliwia budowanie głębokich relacji w krótkim czasie – między sobą i z Panem Bogiem

III. Komentarz do Ewangelii św. Łukasza – w każdym miesiącu przez e-maila dostajemy komentarz biblijny (na podstawie książki ks. Wonsa „Pogłębić wiarę w Jezusa”), abyśmy mogli najpierw zobaczyć co Bóg chciał nam przekazać przez swoje Słowo, a potem to Słowo odnieść do swojego życia

Zgłoszenia do naszej Grupy Biblijnej u ks. Wojtka – kontakt.