Liturgiczna Służba Ołtarza

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego” Mk 10, 14-15

W naszej wspólnocie obecni są ministranci i lektorzy, którzy należą do Liturgicznej Służby Ołtarza(LSO). Ich celem jest posługiwanie przy ołtarzu poprzez służenie w czasie Mszy Świętej i nabożeństw oraz czytanie w czasie liturgii.

Dlaczego warto być w Liturgicznej Służbie Ołtarza?

– aby być jeszcze bliżej Ołtarza, co może być pomocne w skupieniu się na Mszy Świętej

– aby służyć w czasie nabożeństw

– aby jeszcze bardziej poznawać Pana Jezusa

– aby tworzyć wspólnotę ministrantów i lektorów

Obowiązki wynikające z bycia w LSO?

– podstawowe obowiązki wynikające z bycia katolikiem (codzienna modlitwa, uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej, szacunek i dobroć wobec ludzi)

– kiedy jesteś w kościele zawsze możesz służyć – nie tylko w niedzielę, w każdej parafii

– udział w zbiórkach / spotkaniach formacyjnych

Kto może zostać ministrantem lub lektorem?

Chłopcy i dziewczyny, którzy ukończyli 7 lat.

Co zrobić, aby być ministrantem?

– zgłosić się do księdza

– poprzez kilka spotkań kandydat/kandydatka otrzyma podstawowe informacje oraz praktykę w jaki sposób służyć przy ołtarzu

– podczas jednej z niedzielnych Mszy będzie włączenie kandydatów do grona ministrantów – wtedy też będzie wręczenie alby ministranckiej