Program 2023/2024

Spotkania w ramach programu New Pastoral 

O co chodzi? Korzystamy z programu https://newpastoral.net/

Spotykacie się, aby być razem i wspólnie zastanawiać się nad pytaniami, które z pewnością nurtują każdego z nas. Zaczynamy od 6 ważnych pytań dotyczących sensu życia, cierpienia, zainteresowania Boga nami, przebaczenia itp. https://newpastoral.net/spotkania

Gdzie?

W Waszych domach

Kiedy?

Raz w miesiącu: 20.10, 17.11, 15.12, 19.01, 16.02, 15.03, 12.04, 24.05, 14.06
19.30-21 (półtorej godziny)

Odpowiedzialni za spotkania?

WY! Gospodarz spotkania oraz liderzy 6-osobowych grup szczególnie dbają o dobry przebieg spotkań i o pilnowanie czasu.

Przebieg spotkania:

(20 min) przywitanie i mały poczęstunek

(10 min) film: znana w Polsce osoba opowiada o swoim doświadczeniu (wcześniej gospodarz czyta krótki jej biogram)

(40 min) dyskusja w 6-osobowych grupach 

(5 min) odczytanie tekstów biblijnych (gospodarz)

(3 min) cisza/osobista medytacja

modlitwa

rozejście się

Warunek uczestnictwa?

Ważne, aby po podjęciu zobowiązania uczestniczyć we wszystkich spotkaniach.
Spotkania są dla wszystkich chętnych. Są one również dla Waszych przyjaciół i znajomych spoza kościoła. Zachęcajcie ich!

Coś ekstra Chcielibyśmy zaprosić do Saint Genis jednego z bohaterów filmików: Janka Melę, który jest najmłodszym i jednocześnie pierwszym niepełnosprawnym zdobywcą obu biegunów. Miał zaledwie 13 lat, gdy stracił lewe podudzie i prawe ramię wskutek porażenia prądem w niezabezpieczonej stacji transformatorowej. Przeżyta tragedia i cierpienie nie odebrały mu wiary w sens życia. Jest pogodnym, ciekawym świata, młodym człowiekiem. Żyje z pasją, dużo podróżuje, kieruje fundacją „Poza Horyzonty”, nie obawia się podejmować nowych wyzwań.

Pozostałe aktywności grupy ! UWAGA ZMIANY !

Co robimy? Kontynuujemy wydarzenia z zeszłego roku, jesteśmy otwarci na Wasze nowe propozycje

Kto organizuje? WY! 

– Żeby jakieś wydarzenie mogło zaistnieć potrzebujemy 3 liderów grupy

– 3 liderzy grupy wspólnie ustalają plan wydarzenia (co, gdzie, kiedy i jak?) oraz podział obowiązków między sobą.

Liderzy grupy są odpowiedzialni za sprawną organizację wydarzenia, w którym uczestniczy cała grupa młodzieżowa i jeśli trzeba wszyscy pomagamy w organizacji wydarzenia według wskazówek liderów.

!! Warunkiem uczestnictwa w grupie młodzieżowej jest zaangażowanie się jako lider w przynajmniej jedną grupę

Ważne daty

1.10 – ostateczny termin zgłaszania się jako liderzy grup 

15.10 – przedstawienie programu grupy przez liderów na piśmie (przynajmniej szkic i pierwsze pomysły, podział obowiązków pomiędzy trzema liderami, najlepiej na cały rok.) 

! Progamy wysyłamy do Księdza Wojtka wwwojtek126@gmail.com i Kasi Matul kalimatul@gmail.com

21.10 – Ogłoszenie na grupie whatsappowej grup, liderów oraz szczegółowego programu grup na cały rok

Grupy:

Animowanie Mszy Świętych 

odpowiedzialni: 1…, 2…, 3… (w razie problemów: Arek Jurczak)

Wybranie dat i ogłoszenie wszystkim

Przygotowanie czytań, Psalmu, modlitwy wiernych

Zaangażowanie ludzi z grupy młodzieżowej do czytań

Przypominajki na grupie whatsappowej

Itp.

Animowanie Pierwszych piątków miesiąca 

odpowiedzialni: 1. Zuzia J., 2…, 3… (w razie problemów: Ks. Wojtek)

Wybranie dat i ogłoszenie wszystkim

Przygotowanie rozważań

Zaangażowanie ludzi z grupy młodzieżowej do czytań, do gry i śpiewu

Przypominajki na grupie whatsappowej

Itp.

Modlitewne SOS 

odpowiedzialni: 1. Dominika, 2…, 3… (w razie problemów: Kasia)

Comiesięczna przypominajka na grupie whatsappowej

Może jakieś spotkanie/wyjazd grupy? 

Inne pomysły na przykład na „rozreklamowanie” Modlitewnego SOS

Itp.

Wycieczki/żagle/wyjścia/wieczory filmowe

odpowiedzialni: 1…, 2…, 3… (w razie problemów: Kasia i Ks. Wojtek)

Pomysły na wyjścia, wyjazdy

Wybranie dat

Organizacja

Przypominajki na grupie whatsappowej

Itp.

„Dziennikarz”

odpowiedzialni: 1…, 2…, 3… (w razie problemów: Kasia)

Robienie zdjęć na wyjazdach

Pisanie krótkich tekstów na stronę www

Itp.

Jedzenie na spotkania i wyjazdy

odpowiedzialni: 1…, 2…, 3… (w razie problemów: Ksiądz Wojtek)

Ustalanie menu 

Robienie zakupów

Itp.

Akcje charytatywne

odpowiedzialni: 1…, 2…, 3… (w razie problemów: Kasia, Arek)

Znalezienie osób, fundacji itp., którym chcemy pomagać (w Polsce, Ukrainie, Republice Środkowej Afryki??)

Pomysły na zbiórkę pieniędzy (np. sprzedaż ciast po Mszy)

Przypominajki na grupie whatsappowej

Itp.

Wyjazdy 

Taizé 

Kiedy? 22-29 października

Kto? 15-17 lat:Dominika, Michał, Alex, Ewa, Olivier, Mateusz?

! Szukamy rodziców chętnych do przewiezienia młodzieży samochodem do i z Taizé

Niestety wyjazd do Lizbony i Fatimy musiał zostać anulowany z powodu wysokich kosztów. Planujemy inne miejsce: Cinque Terre 

Kiedy? 8-12 maja

Więcej informacji wkrótce