Adoracja

„Kiedy jesteśmy przed Najświętszym Sakramentem zamykajmy oczy, a otwierajmy nasze serca. Pan Bóg pierwszy ofiaruje nam swoje serce.” św. Jan Maria Vianney

Siła i wsparcie

Zatrzymać się z Nim i jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!” (św. Jan Paweł II)

Nie czekaj na ochotę

Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu” (Dies Domini, 7). Nie ma takiej osoby, która nie musiałaby się zmagać z problemami na modlitwie. Nie mają ich tylko ci, którzy się wcale nie modlą. Nie czekaj więc na specjalną okazję, zacznij już dziś.

Najważniejsza czas:

– Czas poukładania myśli

– Źródło inspiracji

– Potwierdzenie słuszności moich działań

– Oddanie Bogu myśli, działań, starań

– Bezpieczna przystań

– Poszukiwanie pomocy

– Układanie planu na najbliższe dni

– Możliwość przewartościowania zdarzeń, potrzeb, itp., (okazuje się, że pewne troski i kłopoty nagle stają się bardzo malutkie i nieważne)

– Najważniejszy czas

Adoracja w kaplicy w St Genis (8 rue du Bordeau):

Wtorek 7 – 8
 później 9 – 10 oraz od 18 – 24 (po wcześniejszych zapisach)

Środa 6:45 – 7:45

Czwartek 7 – 8

Piątek 7 – 8 oraz 19 – 19:45

Sobota 7:50 – 8:50 później 9:40 – 10:30 (w tym czasie spowiedź w języku polskim także)

Niedziela 8:30 – 9:30

„Świat zostanie zniszczony przez konsumpcję lub przemieniony przez adorację”