Namaszczenie chorych

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” Jk 5, 14-15

Sakrament namaszczenia chorych to jeden z sakramentów uzdrowienia chrześcijańskiego. To dar, w którym człowiek ciężko chory otrzymuje przez namaszczenie olejem świętym i modlitwę kapłana szczególne łaski, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia. Ma on ma również moc gładzenia grzechów.

Kiedy można przyjąć sakrament namaszczenia chorych?

– w niebezpieczeństwie śmierci

– w razie przewlekłej choroby

– w podeszłym wieku

Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć wielokrotnie.

Jeśli ktoś chciałby przyjąć ten sakrament – proszę o kontakt.